Modem

Blik blik blik
bliká v noci modem
z těch malých světýlek jde hlava kolem
některé bliká pomalu jiné zase rychle
spojuje mě s celým světem jedna černá
blikající krychle.

Blik blik blik
bliká v tichém kódu
neúnavně diriguje onlinovou ódu
někdo mi možná píše někdo mě možná hledá
nedává mi spát tahle divná morseova abeceda.

Hammock stand

This was actually my first bigger woodworking project. It was a birthday gift for my wife, who wanted to try sleeping in a hammock. I wanted to buy one in a shop, but they were either cheap ones made of pipes or other ones that were made of wood but expensive. So one week when she had gone to her parents’ house with our son, I told myself: Hey, I can make it! I looked at some DIY stands designs on the internet and chose this one. It looked simple enough and it could be easily disassembled.

It’s all made of framing lumber which I first cut by circular saw to the right lengths and made round corners with a router:

Then I drilled all the holes for bolts with my drill. I haven’t bought a table drill yet, so I’m using an electric drill with a stand:

After that, I could measure the angle between the arms and the bottom and cut off the bottoms. For that, I made a simple template from cardboard:

Ok, it was time to try to assemble it. It looked fine. All parts, holes, and bolts made a good fit, but the arms were a bit too long and made it excessively tall. I had to cut it off:

Finally a little bit of sanding and it was ready. I bought a La Siesta Fruta hammock, it is hanging on snap-links with chains. This way I can simply adjust the height of the hammock:

And that’s it:) My wife was completely astonished (her words). For some time it was in our bedroom, but then I had to disassemble it and move it to the garage due to a reconstruction. It is waiting there for a finishing and then we will place it somewhere in the garden.

I think it was fun for the first project of this type and the stand came out quite well. I didn’t make any big mistake. I think that only one hole for a bold in the bottom spacer was misplaced by 10cm. It was also a good experience with a circular saw, I even found out what a kickback was:)

Sněženky

Na louce vyrostly sněženky
pozděj se stmívá
v ulicích v šátkách stařenky
prodávají svazky bílé naděje
že co zmrzlo jednou slunce zase zahřeje
že až sejde všechen sníh
bude slyšet lidský smích
co si kdo zpívá

Koupil jsem kvítí do vázy
v pokoji stojí
ať mě bytem provází
kousek něhy co vyklíčil v závěji
kdy se naposledy vločky k zemi sklánějí
a šeptají své pokání
za chlad a dlouhá svítání
že tát se bojí

Co násilím se potrhá
to nemá nárok
jen malou chvíli potrvá
jako vločky do ztracena pomine
a po pár nocích už si nikdo nevšimne
jak na dřevěné komodě
sněženky vadnou ve vodě
snad zase za rok

Po ránu

Svítá venku sněží
je chladno tak proč vstáváš kam to jdeš
není špatný kdo občas hřeší
tak tu zůstaň ještě chvíli se mnou lež
ještě chvíli chtěl bych poslouchat tvůj dech
jak ti prstem píšu napříč po zádech

Že pod tvou noční košilku
chtěl bych se kouknout na chvilku
jen pár polibků mi na noc nestačí
a na zatáhlé zácloně
budou se tvářit nevinně
naše stíny až se spolu roztančí

Jsou rána co mrazí
kdy sám se člověk ze tmy probírá
sáhne vedle tam něco schází
jen pár vlasů na polštáři posbírá
pár vlasů měl Ti shrnout za uši
a šeptat co se přes den nesluší

Že pod tvou noční košilku

Večer až se setmí
a lampa na ulici procitne
budu Tě svádět polibek letmý
Tě přemluví když budeš prosit ne
přemluví a svede ze spaní
budeš číst má přání ze dlaní

Že pod tvou noční košilku

Restart no. 3

So I’m trying it again, writing my own blog. Actually, this is my third attempt to write a blog. What was wrong with the other two times?

Well, I have several hobbies. I’m an Android developer, I play the guitar and write songs from time to time and about three years ago I started to do some DIY and to learn woodworking. I always thought I have to write a blog about every single hobby separately. And that was the problem. I wasn’t able to focus on writing about these things in different places because they all have an influence on each other in some way. I started woodworking because I play the guitar and it would be nice to build my own guitar some day. Because I play the guitar and I can write apps, I’m writing a songbook application. When I am in my shop it often helps me to solve some problems in programming. Sometimes while programming I come with a new verse… I hope you get me:)

So this time I want it different. All of me in one place. And we will see, how it goes…:)

One last thing: I’ve decided to write mostly in English. I think it’s better for topics like app developing and DIY, where I would like to have an audience not only from the Czech Republic. But I’m not so sure about poetry topics. And I don’t mean poetry itself, I will write it always in Czech, I love Czech. But sometimes I would like to write a comment, what I mean by what, etc. What do you think?